Menu

בריאים יותר ולכן חייבים
לשלם פחות על ביטוח!

VegansPayLess גאים להציג את מסלול ביטוח החיים והבריאות הראשון בישראל המותאם לאורח החיים הטבעוני. גם במחירים הנמוכים, גם בתרומה למען בע”ח וגם בקידום האג’נדה הטבעונית.

 • הוזלה משמעותית בביטוח

 • תרומה מכל תשלום ביטוח

 • פרסום כלל ארצי
  שטבעוני יותר בריא

 • קידום מחקר אקטוארי
  ביטוחי טבעוני

קידום אורח החיים הטבעוני!

המיזם “טבעונים משלמים פחות” קם מתוך התבוננות בעולם הביטוח בלתי צודק, בעיקר במקרים בהם אוכלוסיה בריאה יותר ”מממנת” אוכלוסיה בריאה פחות, בתהליך שנקרא ”סבסוד צולב” העומד בניגוד להוראות הפיקוח. אחד המקרים המובהקים של סבסוד צולב היא האוכלוסיה הטבעונית , שרבים המחקרים המראים שהיא בריאה יותר, ובעלת גיל תמותה ממוצע גבוהה יותר.

המחקרים ממשיכים לצאת בקצב גבוהה ותוכלו לראות בעמוד הפייסבוק שלנו כמעט בכל שבוע עוד הוכחות לכך שטבעונים אכן בריאים יותר.

 • ע"י בניית תוכנית ביטוח מוזלת לטבעונים, הצפת המסר טבעוני זה יותר בריא , וחתירה מתמדת למחקר אקטוארי (ביטוחי – סטטיסטי) שיוכיח אחת ולתמיד, הוכחה שתתקבל ע"י מובילי השוק, שאורח החיים הטבעוני הוא אכן יותר בריא!

 • אחת מהנקודות המטבענות ביותר לטעמנו הוא נושא הבריאות, ניתן להגיע בשפה זו גם לאוכלי בשר שאינם מקושרים לאידאולוגיה או לחמלה, שהם עדיים לצערנו הרוב באוכלוסיה.

 • אנו דוגלים בהחדרת הטבעונות ע"י הפצת הידע, ועבודה משותפת אפילו עם מתנגדי הטבעונות, בכדי לקדם את האג'נדה הטבעונית ולהגביר באופן משמעותי בכל שנה את אחוז הטבעונים בארץ.

 • כמיזם אידאולוגי / כלכלי חרטנו על דגלנו לקדם את הטבעונות בשילוב עם כוחות השוק המובילים.

3 המטרות המרכזיות של המיזם הן:

1. בניית בית ביטוחי מותאם לטבעונים –

יצירת תיק ביטוח מופרד טבעוני – שיבוא יום וימדד להוכחת הבריאות הטבעונית

2. קידום מחקר אקטוארי אוטונומי ע”י גוף מוכר –

שיבדוק סטטיטיקת תביעות ביטוח של טבעונים לאורך שנים אחורה.

מחקר כזה יכה גלים בתקשורת, ויקדם בציבוריות הישראלית את הקביעה שטבעוני יותר בריא

3. הפצת המסר ” טבעוני זה יותר בריא” –

בכל יום אנו מקבלים עוד ועוד מקרים ומחקרים המראים את יתרונות הבריאותיים לטבעונים. אנו נפרסם ונקדם אותם, בכל מדיה אפשרית בשביל לנסות להגיע לכל הציבור המודע לבריאותו, ועדיין אינו טבעוני